EST | ENG

AVALEHT
Londoni Olümpiaregatt
AJALUGU
ORGANISATSIOON
SÜMBOOLIKA
KALENDER
REEGLID
TEHNILINE TUGI
TREENERI KUTSE
VÕISTLUSAMETNIKUD
PURJETAMISKOONDIS
TOETAJAD
MEEDIA
E-POOD
LINGID
KONTAKT

 

TREENERI KUTSE

Eesti Jahtklubide Liidu purjetamistreenerite kutsekomisjoni ülesandeks on treeneritele kutse omistamise ettevalmistamine ja läbiviimine.


Purjetamisalased koolitusseminarid: puri@puri.ee

TREENERITE SEMINARID

Eesti Jahtklubide Liit

Treenerikoolitus suunitlusega purjetamistreeneritele

Lektor: Jaan Loko

Maht: 8 tundi

Ajakava:

21. oktoober 2013

10:00-11:30 Treeneri isiksus. Treeningu filosoofia
12:30-14:00 Sporditreeningu juhtimise komponendid

22. oktoober 2013

10:00-11:30 Noorsportlaste valimine ja treenimine
12:30-14:00 Üldine ja spetsiaalkehaline ettevalmistus

Koolitus toimub Eesti Jahtklubide Liidus (Tallinn, Regati pst. 1, korpus 4, tuba 306).

Registreerimine: e-maili aadressil puri@puri.ee kuni 18. oktoobrini 2013.

Osalustasu: 30 eurot, tasumine Eesti Jahtklubide Liidu arveldusarvele 1120237370.

Kontakt: Ott Kallas, telefon 56 43 914.

 

VAATLUSANALÜÜSI TEEL KOOLITUSTUNDIDE ARVESTAMISE KORD

Eesmärk:
1. Teiste treenerite treeningtundide külastamine õppe-eesmärgil erialase täiendkoolituse tõhustamiseks.
2. Treeningute külastamise arvestamine erialase täiendkoolitusena.

Oluline järgida järgmisi põhimõtteid:
 1. Täiendkoolitustunde saab arvestada vaid erinevate kõrge kvalifikatsiooniga (IV ja V kutsetase ning rahvusvaheliselt tunnustatud) treenerite tunde külastades;
2. Külastatav tund peab olema taotletaval erialal;
3. Tunni külastamisel on oluline õpitu ja omandatu;
4. Kutsekomisjon võib arvestada 60st täiendkoolituse tunnist kuni 12 tundi dokumenteeritud vormide alusel;
5. Külastatav treener peab olema õigeaegselt informeeritud ja külastusega nõus;
6. Külastataval treeneril on õigus tutvuda vaatlusanalüüsiga;
7. Taotleja peab esitama kutsekomisjonile tõendusmaterjalina kinnituse tunnis vaatlejana osalemise kohta (vorm 1) ning tunni analüüsi (vorm 2).

Vaatlusanalüüsi arvestamise vormid

Õppematerjalid treeneritele:

Spordi üldainete loengud: priit@eok.ee
Koolituskalender 

Spordi üldainete õppekavadega saab tutvuda Eesti Olümpiakomitee koduleheküljel:

 

Regati 1-5P ruum 306, 11911 Tallinn, Eesti Vabariik, tel: 6398 960, e-post: puri@puri.ee